Jiří Matěk: +420 603 586 354

avionics for ultralight and small sport aircraft

A-510-5

A-510-5
bez polohy start
Price: 4,835.24 Kč

Spínací skříňka A-510-2 má polohy : Vypnuto, Pravá, Levá, Obě
V sadě jsou dva klíče a popiska