Jiří Matěk: +420 603 586 354

avionics for ultralight and small sport aircraft

A-510-5K

A-510-5K
bez polohy start + dva zámky navíc
Price: 5,712.85 Kč w/o VAT

Spínací skříňka A-510-2 má polohy : Vypnuto, Pravá, Levá, Obě
V sadě jsou dva klíče a popiska + dva zámky navíc