Glass cockpit

Glasscockpit se natrvalo usídlil i v UL a malých letadlech

Virtuálně lze rozdělit na letovou, motorovou a navigační část. Dle modelů nabízených výrobci lze přístrojovou desku osadit částečně či úplně a kombinovat s klasickými přístroji

Zpravidla obsahuje:

Letové přístroje: Výškoměr, rychloměr, variometr, magnetický kompas, sklonoměr, gyrokompas, horizont, zatáčkoměr, G-metr …

Motorové přístroje: Voltmetr, ampérmetr, otáčkoměr, EGT, CHT, OT, WT, OP, FP, MAP, OAT, stav a průtok paliva …

Navigace: GPS, pohyblivá mapa, 3D terén, Jeppessen databáze, HSI s možností napojení VOR

Další funkce: encoder výšky, snos větrem, úhel náběhu,fuel computer, Check listy, zapisovače letů, autopilot, alarm výstupy, ladění frekvencí…

 

Výhody: Nízká váha a spotřeba energie. Nízká cena vzhledem k počtu funkcí. Možnost uživatelských nastavení. Komunikace s periferními zařízeními a PC

Nevýhody: Větší nároky na znalost obsluhy. V případě poruchy nemá pilot nic, kromě záložních přístrojů (nutná záloha životně důležitých přístrojů)