Radiostanice a ELT

Radiostanice pro letecké pásmo (118,000 - 136,975 MHz) dnes již téměř nezbytná výbava. Nabízené typy mají kanálový odskok 25 kHz a modernější i 8,33 KHz.

Co tedy potřebujete?

  • radiostanici
    výběr dle výkonu ,funkcí a rozměrů.  Příposlech standby frekvence, vstup na muziku, externí ladění frekvencí...
  • intercom nebo audiopanel
    hlasem spínaný (VOX) bývá součástí moderních radiostanic. V některých konfiguracích se používá externí intercom nebo audiopanel 
  • sluchátka
    podle vašich nároků, jak jsou těžká; útlum hluku mechanický nebo elektronický
  • anténu
    podle typu letadla a umístění na trupu
  • dobrou zástavbu
    není radno podcenit zástavbu nebo na ní šetřit. Je třeba použít dobré kabely, stínění, jištění a samozřejmně zapojení. Jinak vás pak nikdo neslyší nebo vás bolí hlava z indukovaného rušení.
  • licenci
    průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby a zaplacení příslušných poplatků